FASTER 10 CE

FASTER 10 CE este un insecticid cu acţiune de contact şi ingestie, cu spectru larg, incluzând dăunători din clasele Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, Hemiptera şi altele, asupra cărora acţionează prin blocarea transmiterii impulsurilor nervoase. Are o bună activitatea reziduală pe plantele tratate, cu efect inhibitor asupra nutriţiei insectelor fitofage.

Description

FASTER 10 CE se aplică la avertizarea tratamentelor, cu mijloace de stropit terestre, în volume normale de apă. Timp de pauză: 1-7 zile.
FASTER 10 CE este compatibil cu gungicidele omologate la culturile de câmp, în pomicultură şi viticultură, cu excepţia celor alcaline. Pentru siguranţă, se recomandă verificarea prealabilă a compatibilităţii produselor care urmează a fi amestecate.

MODUL DE INTREBUINŢARE: FASTER 10 CE este omologat pentru tratamente în perioada de vegetaţie, la următoarele culturi, concentraţii şi doze:

CulturaAgentul de dăunareConc./Doza
GRÂUPloşniţa cerealelor (Eurygaster integriceps)Viermele roşu al paiului (Haplodiplosis marginata)150 ml/ha*)
CEREALE PĂIOASEGândacul ovăzului (Lema melanopa)100 ml/ha*)
PORUMBViermele vestic al porumbului (Diabrotica virgifera virgifera) – adulţi150 ml/ha *)
CULTURI DE CÂMP (PORUMB, SOIA, LUCERNĂ)Lăcuste şi cosaşi (Dociastaurus marocannus, Calliptamus italicus, Tetigonia caudata, Locusta migratoria)200 ml/ha*) la porumb,
100 ml/ha*) la soia şi lucernă
RAPIŢĂViespea rapiţei (Athalia rosae)200 ml/ha*)
VIŢA DE VIEMolia strugurilor (Lobesia botrana)200 ml/ha*)
MĂRMinierul marmorat al mărului (Phyllonorichter blancardella), Minierul circular (Leucoptera scitella), Viermele mărului (Cydia pomonella)0,025% (375 ml în 1500 litri apă/ha)
PRUNViespea seminţelor de prun (Eurytoma schreineri)
Viespea prunelor (Hoplocampa spp.)
Viermele prunelor (Cydia funebrana)
0,025% (250 ml în 1000 litri apă/ha)
TOMATE DE CÂMPPăduchele solanaceelor (Macrosiphon euphorbiae)0,02 % ( 200 ml în 1000 litri apă/ha)
ARDEIPăduchele verde (Myzus persicae)0,03% (300 ml în 1000 litri apă/ha)
CASTRAVEŢIPăduchele castraveţilor (Cerosipha gossypii)0,03% (300 ml în 1000 litri apă/ha)
CEAPĂTripsul tutunului (Thrips tabaci)0,03% (300 ml în 1000 litri apă/ha)
VARZĂMolia verzei (Plutella maculipenis)
Puricele verzei (Phyllotreta atra)
Buha verzei (Mamestra brasicae)
Păduchele cenuşiu (Brevicoryne brassicae)
0,03% (300 ml în 1000 litri apă/ha)
PLANTE ORNAMENTALE,
TRANDAFIR (ROSA SPP), LEMN CÂINESC (LIGUSTRUM SPP.)
Păduchele trandafirului (Macrosiphum rosae)
Cicada trandafirului (Typhlocyba rosae)
Tripsul (Thrips sp.)
0,03% (300 ml în 1000 litri apă/ha)
ARBORI **)Omida păroasă a dudului (Hyphantria cunea)0,02% (în volumele de apă necesare)
*) pentru culturile de câmp (cereale păioase, porumb, soia, rapiţă, lucernă) dozele de produs omologate pentru utilizare se aplică, de regulă, în 300 litri apă/ha, dar, în funcţie de performanţa echipamentelor care se folosesc la stropit, se pot aplica cu cantităţi de apă în limitele de 200-400 litri/ha. La viţa de vie, volumele normale de apă/ha pentru aplicarea dozei omologate pot să fie între 600-1000 l apă/ha, în funcţie de plantaţie şi de performanţa echipamentelor care se folosesc la stropit.
**) Cu excepţia duzilor/plantaţiilor de dud din care se recoltează frunze pentru viermii de mătase, produsul fiind toxic pentru viermii de mătase.

MODUL DE APLICARE: Produsul se aplică, cu mijloace de stropit terestre (în păduri putându-se folosi mijloace avio în condiţiile reglementate), în condiţii de calm atmosferic, pentru evitarea deplasării la distanţă a aerosolilor formaţi, care pot produce efecte toxice asupra albinelor şi peştilor. Tratamentele se fac la avertizare sau, în lipsa acestora, se fac preventiv, în momentele şi în condiţiile precizate în tehnologiile de cultură ca fiind specifice apariţiei/atacului dăunătorilor vizaţi. După golire, ambalajul se clăteşte bine (de 3 ori), care se adaugă în rezervorul cu soluţia pregătită pentru stropit. Dacă din diferite motive se întrerupe tratamentul, soluţia rămasă poate să fie folosită în continuare şi după o zi, cu aceeaşi eficacitate, numai dacă pH-ul apei folosite este neutru spre acid sau dacă soluţia conţine şi un fertilizant foliar acid care protejează stabilitatea insecticidului într-o apă cu pH alcalin.

Please follow and like us:
FASTER 10 CE

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FASTER 10 CE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *