Rodenticid Prodiorat G

Prodiorat – G este o momeală raticidă pe bază de anticoagulant, pe suport de boabe de grâu. Combate şobolanili şi şoarecii  dn locuinţe, grajduri, grădini, depozite de deşeuri, magazii, vagoane și containere.
Ambalaj 200 g

5.00 lei

Costul transportului se calculează în funcție de greutatea coletului și de km exteriori ariei de acoperire Fan Courier.

Descriere

Rodenticid Prodiorat G – Ambalaj 200 g

Compozitie: Bromadiolone 0,005%(nr. CAS: 28772-56-7, NR. CE: 249-205-9), conține benzoat de denatoniu. ANTIDOT SPECIFIC: Vitamina K1.
Prodiorat – G este o momeală raticidă pe bază de anticoagulant, pe suport de boabe de grâu. Combate şobolanili şi şoarecii  dn locuinţe, grajduri, grădini, depozite de deşeuri, magazii, vagoane și containere.

Instructiuni de utilizare Prodiorat G:

 • Se vor purta mănuși de protecție rezistente la produse chimice în timpul fazei de manipulare.
 • În timpul utilizării produsului nu se mâncă, nu se bea și nu se fumează.
 • Spălarea mâinilor este obligatorie după manipulare, conținutul/recipientul se aruncă după utilizare în conformitate cu reglementările naționale.
 • Pentru șoareci de casă, folosiți 40 g momeală în stații de intoxicare sau puncte de momeală la fiecare 5 metri în cazul infestărilor ușoare și la fiecare 2 metri în cazul infestărilor puternice.
 • Pentru șobolani folosiți 200 g în stații de intoxicare la fiecare 10 metri în cazul infestărilor ușoare și la fiecare 5 metri în cazul infestărilor puternice.
 • Timpul de acțiune este de 5-7 zile de la ingerare.
 • Acest produs trebuie plasat în stații de intoxicare sau în puncte de momeală acoperite. Produsul nu trebuie niciodată plasat la întâmplare.
 • A nu se utiliza în zone unde există risc de otrăvire primară sau secundară a copiilor, animalelor de casă sau a altor animale non-țintă.

Fraze de pericol (H):

H360D – Poate dăuna fătului
H372 – Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
EUH208 – Conține: 1,2-benzisothiazolin-3-one. Poate provoca o reacție alergică.

Fraze de prudență (P):

P201 – Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.
P202 – A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.
P264 – Spălați-vă mâinile bine după utilizare. P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P273 – Evitați dispersarea în mediu P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
P308+P313 – ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.
P314 – Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.
P405 – A se depozita sub cheie.
P501 – Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

Instructiuni de prim ajutor:

În caz de accident sau simptome de boală, consultați imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta).

 • Sfaturi pentru medici: bromadiolone este un anticoagulant indirect. Fitomenadiona – vitamina K1 – este antidotul.
 • Determinați timpul de protrombină în mai puțin de 18 ore după consum. În cazul în care valoarea este crescută, se va administra vitamina K1, până se normalizează timpul de protrombină.
 • Se va continua determinarea timpului de protrombină timp de două săptămâni după întreruperea tratamentului cu antidot și se reia tratamentul în cazul în care au loc creșteri ale valorilor în acel timp.
 • Inhalare: Datorită naturii fizice a acestui produs, expunerea pe această cale este puțin probabilă.  Consultați medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă. Ingerare: Clătiți bine gura cu apă. Nu provocați voma. Consultați medicul imediat.
 • Contactul cu pielea: Poate provoca iritații ale persoanelor susceptibile. Dezbrăcați imediat toate hainele contaminate. Spălați bine pielea cu săpun și apă. Consultați medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă după spălare.
 • Contactul cu ochii: Poate provoca iritația ochilor la persoanele sensibile. Se clătește imediat cu multă apă și se va consulta un medic.
 • Protecție pentru cei care acordă primul ajutor: Personalul de prim ajutor trebuie să poarte echipament de protecție adecvat în timpul oricărei acțiuni de salvare. Observații pentru medic: tratați simptomatic.

Masuri pentru protectia mediului:

 • Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare și în ape de suprafață.
 • Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa.
 • În cazul deversărilor în apă, nu lăsați să pătrundă în apele de suprafață.
 • Stațiile și punctele de momeală sunt controlate la un interval de 2-3 zile (în cazul șoarecilor), respectiv 5-7 zile (în cazul șobolanilor), iar momeala consumată este înlocuită.
 • În timpul amplasării momelii folosiți mănuși de protecție.
 • În cazul în care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru colectarea lui și curățarea zonei. În utilizarea profesionistă, recipientele, chiar dacă sunt complet goale, trebuie curățate înainte de eliminare.

Conditii de depozitare:

Păstrați produsul în ambalajul original închis etanș, într-un spațiu răcoros, uscat, bine ventilat, protejat de îngheț și ferit de lumina solară directă, intr-un loc inaccesibil păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă.

Alte mentiuni:

Din cauza modului de acțiune anticoagulant întârziat al rodenticidelor, poate dura 4-10 zile pentru a avea efect după consumarea momelii. Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâna goală, purtați mănuși și utilizați unelte (clește) când le îndepărtați. Acest produs conține o substanță amară și un colorant. Având în vedere efectele adverse potențiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu maximă atenție a instrucțiunilor de pe etichetă și respectarea lor. Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare și în ape de suprafață.  Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa.

Instructiuni pentru eliminarea in sigurnta a produsului Prodiorat G:

 • Eliminarea deșeurilor de produs și a ambalajelor acestuia se face în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, de către operatorii autorizați.
 • Produsul nu este destinat utilizării permanente (durata maximă de 35 zile).
 • Ambalaj: Se dispune de produs/recipient ca deșeuri periculoase.
 • Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid.

Informații suplimentare

Greutate 0.2 kg
Brand

Promedivet

Combate

Soareci si sobolani

Brand

Promedivet

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rodenticid Prodiorat G”

Your email address will not be published.

Rate Your Satisfaction*